Szukaj
Musisz uaktualnić Flash Player'a
Start › Projekty › Żyć Razem
 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
ul. Witomińska 9
81-311 Gdynia
tel./fax: (58) 661-71-36
e-mail:
 
 
Centrum Aktywizacji
Zawodowej i Społecznej
dla Dorosłych Osób z Autyzmem
ul. Mierosławskiego 9A
80-430 Gdańsk
tel. 779 722 104
centrumgdansk@spoa.org.pl

 
Żyć Razem
 
 

1 kwietnia 2015 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym rozpoczęło realizację nowego projektu „Żyć Razem – Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem”. Projekt zakończy się 31 marca 2017 r.

Projekt przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem powyżej 15 roku życia, niezatrudnionych i/lub korzystających z pomocy opieki społecznej. Realizowany jest na terenie Centrów Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Gdańsku i Gdyni oraz na otwartym rynku pracy.
Na terenie placówek Stowarzyszenia uczestnicy projektu uczą się czynności zawodowych oraz umiejętności życia codziennego. Osobom, które mogą funkcjonować na otwartym rynku pracy udzielane jest wsparcie terapeutyczne w czasie poszukiwania pracy i w początkowym okresie zatrudnienia, aż do całkowitego usamodzielnienia się. Osoby już zatrudnione mogą również liczyć na pomoc.

W ramach projektu prowadzony będzie trening mieszkalnictwa, punkt informacyjno – konsultacyjny, grupy wsparcia dla wysoko funkcjonujących osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera, a także z niepełnosprawnością intelektualną. Planujemy również rozszerzenie działalności Punktu Poligraficznego oraz zorganizowanie nowego miejsca aktywizacji zawodowej – warsztatu ceramicznego na terenie Centrum w Gdyni. Dla dziesięciu osób z autyzmem prowadzone będą płatne staże, które pozwolą na szybszą adaptację w środowisku pracy.

Osoby oraz ich rodziny, zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt:


Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem „Żyć Razem”
ul. Witomińska 9
81-311 Gdynia
tel./fax: (58) 661-71-36
e-mail: autyzmcentrum@wp.pl

 

ilustracja

 
 
Projekt i wykonanie Excelo. / Powered by excelo true CMS system.
Polityka prywatności
 
Zastrzeżenia prawne