Szukaj
Musisz uaktualnić Flash Player'a
Start › Projekty › Projekt UE
 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
ul. Witomińska 9
81-311 Gdynia
tel./fax: (58) 661-71-36
e-mail:
 
 
Centrum Aktywizacji
Zawodowej i Społecznej
dla Dorosłych Osób z Autyzmem
ul. Mierosławskiego 9A
80-430 Gdańsk
tel. 779 722 104
centrumgdansk@spoa.org.pl

 
Projekt UE
 
 
Pragniemy poinformować, że od dnia 01.07.2008 rozpoczęliśmy realizację projektu „Żyć Razem-Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób z Autyzmem” finansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest przygotowywanie osób z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną, a także zaburzeniami psychicznymi z gminy Gdynia do wykonywania pracy zawodowej oraz udzielanie im niezbędnej pomocy w jej podjęciu i utrzymaniu. Chcemy tym samym przyczynić się do przełamywania negatywnych stereotypów dotyczących w/w grupy osób, które  najczęściej nie są w stanie funkcjonować na  rynku pracy.
                                                                                       
                                                               Z poważaniem
Kierownik projektu i zespół terapeutyczny
 
 
 
Projekt i wykonanie Excelo. / Powered by excelo true CMS system.
Polityka prywatności
 
Zastrzeżenia prawne