Szukaj
Musisz uaktualnić Flash Player'a
Start › Metody pracy
 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
ul. Witomińska 9
81-311 Gdynia
tel./fax: (58) 661-71-36
e-mail:
 
 
Centrum Aktywizacji
Zawodowej i Społecznej
dla Dorosłych Osób z Autyzmem
ul. Mierosławskiego 9A
80-430 Gdańsk
tel. 779 722 104
centrumgdansk@spoa.org.pl

 
Metody pracy
 
 

W terapii dorosłych osób z autyzmem wykorzystujemy analizę behawioralną stosowaną. Pozwala ona na uczenie i rozwijanie zachowań deficytowych - czyli takich, które uważa się za właściwe i pożądane u zdrowej osoby w pewnym wieku i pewnych okolicznościach, a które u osoby z autyzmem występują zbyt rzadko lub wcale.

Analiza behawioralna stosowana umożliwia modyfikację zachowań, czyli zwiększanie ilości zachowań akceptowanych społecznie,a zmniejszanie ilości zachowań trudnych zakłócających i uniemożliwiających  prawidłowy rozwój społeczny począwszy od zachowań stereotypowych, poprzez zachowania
kompulsywne do autoagresywnych i agresywnych).

Wykorzystanie analizy behawioralnej stosowanej pozwalana generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii w czasie, miejscu i w odniesieniu do innych osób. Korzystając z doświadczenia naukowców z Instytutu Rozwoju Dziecka w Princeton w USA w pracyz naszymi podopiecznymi wykorzystujemy plany aktywności. Są one zestawem konkretów, zdjęć lub symboli będących wskazówką/podpowiedzią do wykonania określonej czynności. Plany aktywności dotyczą każdej sfery życia: edukacji, samoobsługi, czasu wolnego czy zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu.

Prawidłowe wprowadzenie i posługiwanie się planem aktywności pozwala podopiecznemu osiągnąć samodzielność w działaniu i uniezależnić się od podpowiedzi innych osób na miarę jego możliwości Plany organizują czas, porządkują sytuacje, gdyż zawierają informacje, co należy w danej chwili zrobić i co nastąpi po zakończeniu tej czynności. Tak uporządkowana struktura stwarza okazję do uczenia dokonywania wyborów, a ostatecznie umożliwia konstruowanie własnych planów dnia. Kolejnym ważnym narzędziem w naszej pracy jest system motywacyjny. Jest to indywidualnie dobrany zbiór ulubionych rzeczy i/lub aktywności podopiecznego zachęcający do pracy. Początkowo dla ustalenia systemu< motywacyjnego i wprowadzenia planów aktywności praca odbywa się w systemie 1:1 (jeden podopieczny-jeden terapeuta). W miarę nabywania kompetencji przez podopiecznego przechodzi się do pracy grupie.

ilustracja

 
 
Projekt i wykonanie Excelo. / Powered by excelo true CMS system.
Polityka prywatności
 
Zastrzeżenia prawne