Szukaj
Musisz uaktualnić Flash Player'a
Start › Cele
 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem
ul. Witomińska 9
81-311 Gdynia
tel./fax: (58) 661-71-36
e-mail:
 
 
Centrum Aktywizacji
Zawodowej i Społecznej
dla Dorosłych Osób z Autyzmem
ul. Mierosławskiego 9A
80-430 Gdańsk
tel. 779 722 104
centrumgdansk@spoa.org.pl

 
Cele
 
 

Cele, które realizujemy i do których dążymy to przede wszystkim:

  • Rozszerzanie umiejętności samoobsługowych - przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania i droga do uniezależnienia się.

  • Rozwijanie kompetencji społecznych - nauka zachowań i postaw akceptowanych społecznie; budowanie relacji interpersonalnych w środowisku społecznym i rozwój umiejętności komunikacyjnych.

  • Edukacja – kontynuacja rozwijania umiejętności szkolnych i dostosowanie ich do codziennych potrzeb dorosłych z autyzmem.

  • Aktywizacja zawodowa – wykonywanie prostych prac na terenie Centrum; wdrożenie w środowisko pracy; utrzymanie stanowisk pracy.

  • Podtrzymywanie i utrwalanie nabytych umiejętności.

 

Celem, stanowiącym jednocześnie zwieńczenie pracy terapeutycznej z naszymi podopiecznymi, będzie stworzenie group- home’u, który stanie się miejscem ich przyszłego życia i szansą na usamodzielnienie.

Pozwoli to dorosłym osobom z autyzmem na integrację ze środowiskiem lokalnym, godne dorosłe życie w społeczeństwie, a także posiadanie takich samych praw i obowiązków, jak my wszyscy – w tym prawa
do pracy.

ilustracja

 
 
Projekt i wykonanie Excelo. / Powered by excelo true CMS system.
Polityka prywatności
 
Zastrzeżenia prawne